Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky služeb s názvem "DVPP pro pedagogické pracovníky - matematická gramo

v rámci projektu: " S výhledem na horizont", číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004198

Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky služeb s názvem "DVPP pro pedagogické pracovníky - matematická gramo

Výzva k podání nabídky 

- příloha č. 1 Krycí list zakázky

- příloha č. 2 - Čestné prohlášení

- příloha č. 3 - Smlouva o dílo

Přiložené soubory:

Publikován: 16.10.2017

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář