Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky služeb s názvem "DVPP pro pedagogické pracovníky - čtenářská gramotn

v rámci projektu: "S výhledem na horizont", číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004198

Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky služeb s názvem "DVPP pro pedagogické pracovníky - čtenářská gramotn

Výzva k podání nabídky

- příloha č. 1 - Krycí list nabídky

- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

- Příloha č. 3 - Smlouva o dílo

Přiložené soubory:

Publikován: 16.10.2017

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář