"PRO VIZE - odborné učebny ZŠ - vybavení"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky vybavení   s názvem

"PRO VIZE -  odborné učebny ZŠ - vybavení “ v rámci projektu :

„PRO VIZE – odborné učebny ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12“, číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000401 , prioritní osa OP PPR – 4 – Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Přiložené soubory:

Publikován: 11.6.2018

Naposled upraven: 13.6.2018

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář