Mateřská škola - seznam přijatých dětí od 1.9.2021

Mateřská škola - seznam přijatých dětí od 1.9.2021

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola
ANGEL v Praze 12, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

001 Přijímá se od 1.9.2021
119 Přijímá se od 1.9.2021
109 Přijímá se od 1.9.2021
002 Přijímá se od 1.9.2021
003 Přijímá se od 1.9.2021
004 Přijímá se od 1.9.2021
005 Přijímá se od 1.9.2021
006 Přijímá se od 1.9.2021
008 Přijímá se od 1.9.2021
009 Přijímá se od 1.9.2021
110 Přijímá se od 1.9.2021
010 Přijímá se od 1.9.2021
111 Přijímá se od 1.9.2021
112 Přijímá se od 1.9.2021
015 Přijímá se od 1.9.2021
016 Přijímá se od 1.9.2021
017 Přijímá se od 1.9.2021
018 Přijímá se od 1.9.2021
019 Přijímá se od 1.9.2021
020 Přijímá se od 1.9.2021
021 Přijímá se od 1.9.2021
023 Přijímá se od 1.9.2021
024 Přijímá se od 1.9.2021
027 Přijímá se od 1.9.2021
030 Přijímá se od 1.9.2021
031 Přijímá se od 1.9.2021
033 Přijímá se od 1.9.2021
038 Přijímá se od 1.9.2021
039 Přijímá se od 1.9.2021
042 Přijímá se od 1.9.2021
043 Přijímá se od 1.9.2021
045 Přijímá se od 1.9.2021
046 Přijímá se od 1.9.2021

047 Přijímá se od 1.9.2021
050 Přijímá se od 1.9.2021
054 Přijímá se od 1.9.2021
055 Přijímá se od 1.9.2021
059 Přijímá se od 1.9.2021
060 Přijímá se od 1.9.2021
062 Přijímá se od 1.9.2021
114 Přijímá se od 1.9.2021
064 Přijímá se od 1.9.2021
065 Přijímá se od 1.9.2021
067 Přijímá se od 1.9.2021

Vyvěšeno dne: 25.5.2021

PaedDr. Iva Cichoňová
ředitelka školy

Přiložené soubory:

Publikován: 25.5.2021

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář