Zápis k základnímu vzdělávání a do přípravné třídy

Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, 

 ve školním roce 2019 /2020 otevřeme:

  • 1 přípravnou třídu – 15 dětí
  • 4 první třídy – 90 dětí

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhne ve dnech:

a)      do 1. ročníku (děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) ve dnech 8.4. – 17.4. 2019

S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce

a rodný list dítěte.

b)      do přípravné třídy (přednostně pro děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2019/2020) dne 17.4.2019

S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce

a rodný list dítěte.

Pro zahájení správního řízení musí být doloženo též doporučující stanovisko školského poradenského zařízení – doporučení odkladu školní docházky a doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy.

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili registraci k zápisu a odeslali ji na mail papikova@zsangel.cz do 25. 3. 2019. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas.

V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky v době stanoveného zápisu(k žádosti je nutné dle zákona doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, a dále odborného lékaře či klinického psychologa).

V případě povolení odkladu povinné školní docházky (tj. vyhotovení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky), je zákonný zástupce dítěte povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2019/2020

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 2081/ 24, 2082/ 26)

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části

 

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 2019/2020

1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )

2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )

4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

 

 

 

Přiložené soubory:

Publikován: 6.3.2019

Naposled upraven: 11.3.2019

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Středa 24.4.

Pedagogická rada