Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 (pro stávající žáky 2.-3.ročníku)

Zápis do ŠD bude probíhat v době od 18. do 25.května 2020 a to vyplněním a odevzdáním „Žádosti o přijetí dítěte do školní družiny ve šk.roce 2020/2021“ v tomto termínu.

„Žádost“ obdržíte prostřednictvím třídních učitelů.

 

Řádně vyplněnou „Žádost“ odevzdávejte takto:

  1. Vhoďte do schránky školy (u vstupu do hlavní budovy)
  2. Pošlete poštou – adresa uvedena na webu školy
  3. Pošlete do datové schránky školy - uvedena na webu školy
  4. Naskenovanou žádost pošlete na e-mail prasilova@zsangel.cz

 

 

Publikován: 15.5.2020

Vytvořil(a): Jana Prášilová

  Kalendář