Zápis do 1.ročníku, přípravné třídy, odklad školní docházky

Zápis do 1.ročníku, přípravné třídy, odklad školní docházky

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením bude probíhat zápis do 1.ročníku a přípravné třídy bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Využijte odkaz na online přihlašování.

 

Děkujeme za pochopení.

 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsangel/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

 

ZÁPIS    ON - LINE

 

Vážení rodiče, 
ve školním roce 2020 /2021 otevřeme:

 • 1 přípravnou třídu – 15 dětí
 • 4 první třídy – 100 dětí


Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:


 1. a) do 1. ročníku(děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku)

 2. b) do přípravné třídy(přednostně pro děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2021).
  Pro zahájení správního řízení musí být doloženo též doporučující stanovisko školského poradenského zařízení – doporučení odkladu školní docházky a doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy – období doložení těchto materiálů se prodlužuje do 31.7.2020

 3. c) v případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky v době stanoveného zápisu (k žádosti je nutné dle zákona doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, a dále odborného lékaře či klinického psychologa).                                            DŮLEŽITÉ : 
  Rodiče, kteří žádají odklad školní docházky vyplňují žádost o přijetí do 1.ročníku a zároveň i žádost o odklad školní docházky.
   

Období doložení těchto materiálů se prodlužuje do 31.7.2020.
V případě povolení odkladu povinné školní docházky (tj. vyhotovení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky), je zákonný zástupce dítěte povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2020/2021


 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky )

 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části

 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi  uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 2020/2021


 1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky)

 2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky )

 4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

 

Dne  30.5. 2020 budou na www.zsangel.cz zveřejněny seznamy přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání a do přípravné třídy.

Přidělené registrační číslo proto pečlivě uschovejte, výsledky zápisu nesdělujeme telefonicky ani e- mailem.

 

Publikován: 31.3.2020

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář

Středa 10.6

Úterý 16.6

Pondělí 29.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky

Úterý 30.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky