Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 129 uchazečů, z toho:

 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy – 21 dětí

2. Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního (do 31.8.2017)roku dosáhne čtvrtého roku věku – 16 dětí

3. Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne třetího roku věku do 31.8.2017, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší – 39 dětí

 

Kapacita školy umožňuje přijmout pouze 76 dětí, proto byly přijaty děti podle zákonného kritéria č.1,  podle kritéria č.2. a podle kritéria č. 3. Poslední přijaté dítě je narozeno 19.6.2014.

  • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, dokument lze vyzvednout osobně po dohodě mateřskou školou.
  • Zákonným zástupcům nepřijatých dětí  bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě na uvedenou adresu.
Přiložené soubory:

Publikován: 30.5.2017

Naposled upraven: 31.5.2017

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář

Čtvrtek 26.10.

Podzimní prázdniny

Pátek 27.10.

Podzimní prázdniny