ŘEDITELSKÉ VOLNO

Upozornění na provoz školní družiny

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje  ředitelka školy na pondělí 27.9. 2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO. 

                                                                     

Provoz školní družiny bude zajištěn pro předem přihlášené žáky od 7,00 hod. do 16,00 hod. 

Místo pobytu žáků bude určeno podle počtu přihlášených dětí (budova Hasova, Angelovova, Mladenovova nebo Rakovského).

Termín odevzdání přihlášek je do 20.9.2021, po tomto termínu již dítě nebude přijato. Děkujeme za pochopení.

Publikován: 17.9.2021

Vytvořil(a): Jana Prášilová

Podporujeme a děkujeme