Provoz školní družiny od 12.4.2021

Ranní družina není v provozu.

 

Provoz odpolední ŠD:

Budova Angelovova

Účastníci ŠD zůstávají po vyučování ve svých kmenových třídách.

  • Děti, které mají napsaný odchod po vyučování s doprovodem, odvádí třídní učitelka před budovu školy a předává vyzvedávající osobě.
  • Děti, které mají napsaný samostatný odchod po vyučování, odcházejí samy ze třídy.
  • Vychovatelka vychází před budovu s celou skupinou ve 14,00; v 15,00 a v 16,00 hodin a předává děti vyzvedávajícím.
  • Pokud má odcházet dítě v jiný čas, odchází na základě lístku se samostatným odchodem, na kterém je vyznačeno datum, přesný čas odchodu ze ŠD a podpis zákonného zástupce.

 

Rodičům není umožněn vstup do budovy.

Provoz ŠD na budově Angelovova končí v 16,00 hodin.

 

Budova Mladenovova

  • Účastníci ŠD zůstávají po vyučování ve svých kmenových třídách. Mezi 14. - 15. hodinou nelze vyzvedávat, tento čas je určen ke společné zájmové činnosti. V tuto dobu může dítě odcházet pouze na základě lístku se samostatným odchodem, na kterém je vyznačeno datum, přesný čas odchodu ze ŠD a podpis zákonného zástupce.

 

Provoz ŠD na budově Mladenovova končí v 16,00 hodin.

 

Budova Rakovského

  • Účastníci ŠD zůstávají po vyučování ve svých kmenových třídách. Mezi 14. - 15. hodinou nelze vyzvedávat, tento čas je určen ke společné zájmové činnosti. V tuto dobu může dítě odcházet pouze na základě lístku se samostatným odchodem, na kterém je vyznačeno datum, přesný čas odchodu ze ŠD a podpis zákonného zástupce.

 

Provoz ŠD na budově Rakovského končí v 16,00 hodin.

 

Provoz ŠD pro skupinu dětí rodičů IZS na budově Angelovova

Ranní ŠD není v provozu.

Žáky si ráno přebírá pedagogický pracovník před budovou školy.

  • Pedagogický pracovník vychází před budovu s celou skupinou ve 14,00; v 15,00 a v 16,00 hodin a předává děti vyzvedávajícím.
  • Pokud má odcházet dítě v jiný čas, odchází na základě lístku se samostatným odchodem, na kterém je vyznačeno datum, přesný čas odchodu ze ŠD a podpis zákonného zástupce.

 

Rodičům není umožněn vstup do budovy.

Provoz ŠD na budově Angelovova končí v 16,00 hodin.

 

Publikován: 9.4.2021

Vytvořil(a): Jana Prášilová

  Kalendář