Povinná distanční výuka z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Informace pro rodiče a žáky 1. i 2. stupně

Povinná distanční výuka z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

 

z důvodu uzavření škol přecházíme od 14.10. do 23.10.2020 na distanční způsob vzdělávání.

V týdnu od 26.10. do 30.10.2020 probíhají tzv. covidové prázdniny a doufáme, že se tímto epidemiologická situace natolik zlepší, že budeme od 2.11.2020 vyučovat opět prezenčně.

Během dnešního odpoledne obdržíte od svých třídních učitelů  informační e-mail,  ve kterém najdete všechny potřebné informace  včetně rozvrhu pro online setkávání.

Organizace distančního vzdělávání vychází z Metodického doporučení MŠMT.

https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/

 

Děkujeme Vám za spolupráci. Věříme, že společnými silami toto období překleneme.

 

Informace pro žáky 1.stupně

 • Řiďte se pokyny svých třídních učitelek a asistentek pedagoga
 • Učit se budete dle rozvrhu s důrazem na český jazyk, matematiku a anglický jazyk
 • Zadané úkoly plňte svědomitě a odevzdávejte v termínu, který určí vyučující, případné nesplnění úkolu bude považováno za absenci, kterou musí zákonný zástupce řádně omluvit třídnímu učiteli nejpozději do 72 hodin.

První fáze distanční výuky, která bude končit podzimními prázdninami, bude pro všechny náročná tím, že se musí do každodenní práce začlenit novinky, které při jarní distanční výuce ještě nefungovaly, tedy zejména práce v rámci Google Classroom.

Případné problémy diskutujte, prosíme, s třídním učitelem.

V případě, že potřebujete pro distanční výuku zapůjčit iPad ze školy, může tak učinit zákonný zástupce u hlavního vchodu školy v tomto termínu: 

ST 14.10. - 8.15 - 9.00 hod

ČT 15.10. - 10.00 - 14.00 hod

 

Informace žáky 2. stupně

 • Řiďte se pokyny svých vyučujících.
 • Online výuka bude probíhat podle rozvrhu, který vám zaslali třídní učitelé, další práci budou zadávat učitelé jednotlivých předmětů.
 • Zadané úkoly plňte svědomitě a odevzdávejte v termínu, který určí vyučující, případné nesplnění úkolu bude považováno za absenci, kterou musí zákonný zástupce řádně omluvit třídnímu učiteli nejpozději do 72 hodin.
 • Budete pracovat v rámci aplikace Google Classroom. Své školní povinnosti budete plnit dvěma způsoby :
  • účastí na videokonferenci (přes Google Meet)
  • odevzdáváním vypracovaných úkolů v jednotlivých předmětech

V případě, že potřebujete pro distanční výuku zapůjčit iPad ze školy (dle požadavků předaných prostřednictvím třídního učitele), může tak učinit zákonný zástupce u hlavního vchodu školy v tomto termínu: 

ST 14.10. - 8.15 - 9.00 hod

ČT 15.10. - 10.00 - 14.00 hod

 

V případě technických problémů s přihlášením na online výuku z vašich domácích PC - kontaktujte správce sítě - Josef Vůjta - 724 619 827.

 

PaedDr. Iva Cichoňová

Publikován: 13.10.2020

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

  Kalendář