Pokyn ředitelky školy - vstupy do budov - dezinfekce - od 23.9.2020

Pokyn ředitelky školy k zajištění doporučení Bezpečnostní rady MHMP - usnesení č.j. MHMP 1440026/2020 ze dne 21.9.2020

 

Rozhodnutím Bezpečnostní rady MHMP byla školám stanovena povinnost zajistit, aby všechny osoby, které vstupují do škol,si vydezinkovaly ruce. K zajištění této povinnosti vydávám tento Pokyn:

Pokyn ředitelky školy  - vstupy do budov - dezinfekce - od 23.9.2020

Škola se pro vstup dětí/žáků otevírá: 

 

  • Budova Angelovova: 7:45 – 8.15 hod
  • hlavní vchod I.stupeň 
  • vstup u skladu učebnic II.stupeň 

 

  • Budova Mladenovova: dva vstupy otevřeny 7,45-8,15 hod

                 

  • Rakovského:  7,45 - 8,15 hod 

 

  •  Hasova:

 Poučení dětí/rodičů dětí – u vstupů vyvěsit informaci o povinnosti dezinfikovat si ruce (doprovázející osoba i dítě) 

  • Angelka: 

Poučení dětí/rodičů dětí – u vstupů vyvěsit informaci o povinnosti dezinfikovat si ruce (doprovázející osoba i dítě) 

Poučení žáků – třídní učitel poučí děti/žáky o povinnosti dezinfikovat si ruce při vstupu do školy.

 

PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka školy

Publikován: 22.9.2020

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář