GDPR

Vážení rodiče,

 

od 25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR. Nařízení upravuje způsob, jakým lze nakládat s osobními údaji a zároveň posiluje práva občanů coby subjektů údajů. GDPR nařízení bude jednotné pro všechny členské státy Evropské unie a prakticky nahradí dosavadní národní předpisy na ochranu osobních údajů.

 

V souvislosti s výše uvedeným Vás žádáme, abyste prostřednictvím aplikace Bakaláři potvrdili v sekci GDPR jednotlivé souhlasy.

Týká se i rodičů dětí přípravné třídy a 1. a 2.tříd, kteří prostřednictvím třídních učitelů obdrží přístupové údaje.

 

Děkujeme, že nám splněním tohoto požadavku usnadníte technicky a administrativně náročnou změnu.

                                   Vedení školy

Publikován: 24.5.2018

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář

Čtvrtek 16.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 17.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 18.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 19.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 20.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 21.8.

Hlavní prázdniny

Středa 22.8.

Hlavní prázdniny