GDPR

Vážení rodiče,

 

od 25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR. Nařízení upravuje způsob, jakým lze nakládat s osobními údaji a zároveň posiluje práva občanů coby subjektů údajů. GDPR nařízení bude jednotné pro všechny členské státy Evropské unie a prakticky nahradí dosavadní národní předpisy na ochranu osobních údajů.

 

V souvislosti s výše uvedeným Vás žádáme, abyste prostřednictvím aplikace Bakaláři potvrdili v sekci GDPR jednotlivé souhlasy.

Týká se i rodičů dětí přípravné třídy a 1. a 2.tříd, kteří prostřednictvím třídních učitelů obdrží přístupové údaje.

 

Děkujeme, že nám splněním tohoto požadavku usnadníte technicky a administrativně náročnou změnu.

                                   Vedení školy

Publikován: 24.5.2018

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář

Středa 23.1.

Pedagogická rada