DŮLEŽITÁ INFORMACE - KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ

DŮLEŽITÁ INFORMACE - KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ

Vážení rodiče, 

dne 16. 9. 2020 byla Hygienickou stanicí hl. m. Prahy nařízena karanténa

                                   žákům tříd  III.A, III.D, IV.D, V.D a  VI.C.

Prosíme rodiče, aby kontaktovali telefonicky příslušného dětského lékaře, který určí další postup. 

O zavedení distanční výuky budeme dané třídy informovat prostřednictvím žákovské knížky.

Zároveň je od dnešního dne povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy

po celý den, tedy i  v době výuky.

Prosíme Vás, vážení rodiče, abyste respektovali zpřísněná hygienická opatření ve všech budovách naší školy.

Budeme Vám po celou dobu k dispozci  na emailu a telefonu, osobní

návštěvu v nezbytných případech domlouvejte prosím s vedením školy.

Děkujeme Vám.  

                                                                                                      

PaedDr. Iva Cichoňová

ředitelka školy  

Publikován: 16.9.2020

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář