BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - VSTUP DO BUDOV ZŚ

Vážení rodiče,

 

zdvořile Vás žádáme, abyste dodržovali zákaz vstupu do všech budov školy , a to s okamžitou platností. K tomuto opatření nás vede snaha maximálně zabezpečit prostory školy před vstupem cizích osob.

K vyzvedávání dětí ze školní družiny v odpoledních hodinách budou sloužit identifikační kartičky, které jste obdrželi na třídních schůzkách. 

Vstup pro ostatní návštěvy do hlavní budovy (nebo pokud nemáte kartičku)  - zapíšete se jako návštěva v knize  na recepci .

Děkujeme za pochopení.

 

Vedení školy

Publikován: 8.11.2017

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář