Závěrečná konference EDUGATE

Závěrečná konference EDUGATE

Tříletý projekt EDUGATE

Multilingvní vzdělávání dětí v raném věku se chýlí ke konci.
Závěrečná konference projektu, podpořený Evropskou unií v rámci programu Erasmus+, proběhla v pondělí 20.5. 2019 v Hotelu Kings Court v Praze. Secesní sál hostil příznivce jazykového vzdělávání dětí s cílem zhodnotit jednotlivé výstupy a mezinárodní přínos.

Konferenci zahájil Mgr. Petr Prchal, radní MČ Prahy 12. Ředitelka Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 PaedDr. Iva Cichoňová navázala svým příspěvkem věnovaným vlivu evropských projektů na dlouhodobý rozvoj školy. Cyklus úspěšných projektů věnovaných osvojování cizích jazyků v raném věku mj. přispěl k vzniku bilingvního programu v MŠ a ZŠ a zařazení školy do sítě bilingvních škol v roce 2006. Projekt
EDUGATE se zaměřuje na podporu institucí zabývajících se předškolním jazykovým vzděláváním. Bc. Šárka Johanisová, koordinátorka bilingvního programu v rámci MŠ ANGELKA, prezentovala práci v Klubu pro batolata - Máma, táta a já a v bilingvní třídě MŠ.

Na její prezentaci tematicky navázalo vystoupení dětí z mateřské školy a ze třetí třídy ZŠ. Vystoupení bylo praktickou ukázkou návaznosti v procesu jazykového vzělávání a úzké spolupráce s rodilými mluvčími.

V druhé polovině konferenčního dopoledne koordinátorka projektu za ČR Mgr. Horčičková seznámila účastníky konference s jednotlivými fázemi projektu, výstupy a přínosem pro jazykové vzdělávání. Následovala prezentace Doc. PaedDr., Moniky Černá, Ph.D., která shrnovala její výzkum na poli osvojování angličtiny v raném věku v českém kontextu. Konference kromě prezentace výsledků projektu EDUGATE a praktických ukázek propojila lidi z institucí působících na poli rané cizojazyčné výuky a podnítila jejich diskusi o vhodných formách a podmínkách osvojování cizích jazyků v raném věku.

Publikován: 28.5.2019

Naposled upraven: 10.10.2019

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies