Zapojení do mezinárodního projektu

Představujeme Vám projekt, do kterého je naše škola zapojena.

Zdraví žáci a kvalifikovaní pedagogové prostřednictvím celostního systému školního stravování.

Spolek Skutečně zdravá škola se od září 2017 zapojil jako partner do mezinárodního
projektu s názvem „Zdraví žáci a kvalifikovaní pedagogové prostřednictvím celostního systému školního stravování (European healthy pupils and skilled educators via integrated school food systems – EPESS).

Prostřednictvím výměnných návštěv a webových seminářů umožní projekt učitelům sdílet nápady, metodiky a zkušenosti při zavádění celostního přístupu ke kvalitnímu školnímu stravování. Projekt také pomůže integrovat vzdělávání v oblasti výživy, vaření, pěstování na školních zahradách a návštěvy farmy do učebních osnov.

Cíle projektu:
1. Inspirovat a motivovat pracovníky škol ke spolupráci a sdílení vědomostí o celostním přístupu ke školnímu stravování a vzdělávání o jídle,
2. Zlepšit dovednosti a zvýšit důvěru a kvalifikaci pedagogů v oblasti aktivit spojených se vzděláváním o jídle, pomoci k zavádění nových nebo vylepšených postupů směřujících k budování kultury zdravého stravování ve školách.

Všech šest partnerských škol z České republiky, Dánska a Velké Británie čelí společným výzvám, pokud jde o zdraví dětí a jejich vzdělávání, zejména výzvám spojeným s obezitou. Všechny školy musejí reagovat na fakt, že řada dětí přichází do školy s nesprávnými stravovacími návyky z rodin. Učitelé jsou stále více zaneprázdněni „papírováním“ a proto mezi nimi existuje určitý odpor vůči úsilí o zlepšení výživy žáků.

Úkolem projektu bude proto zvýšit důvěru pracovníků partnerských škol prostřednictvím využití jejich znalostí a zkušeností. Při vývoji nových vzdělávacích nástrojů budeme využívat přístup „test and learn“ a povzbuzovat partnerské školy ke spolupráci s nepedagogickými partnery.

Do projektu jsou zapojeni tito partneři:

Soil Association, Velká Británie
UCL University College Lillebaelt, Dánsko
Skutečně zdravá škola, z.s., Česká republika
Za Českou republiku se do projektu zapojily dvě školy: Základní škola a mateřská
škola ANGEL v Praze 12 a mateřská škola Mateřinka Brno.
Projekt je financován z evropského programu Erasmus+.

Publikován: 30.11.2017

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

  Kalendář