Zapojení do mezinárodního projektu

Představujeme Vám projekt, do kterého je naše škola zapojena.

Zdraví žáci a kvalifikovaní pedagogové prostřednictvím celostního systému školního stravování.

Spolek Skutečně zdravá škola se od září 2017 zapojil jako partner do mezinárodního
projektu s názvem „Zdraví žáci a kvalifikovaní pedagogové prostřednictvím celostního systému školního stravování (European healthy pupils and skilled educators via integrated school food systems – EPESS).

Prostřednictvím výměnných návštěv a webových seminářů umožní projekt učitelům sdílet nápady, metodiky a zkušenosti při zavádění celostního přístupu ke kvalitnímu školnímu stravování. Projekt také pomůže integrovat vzdělávání v oblasti výživy, vaření, pěstování na školních zahradách a návštěvy farmy do učebních osnov.

Cíle projektu:
1. Inspirovat a motivovat pracovníky škol ke spolupráci a sdílení vědomostí o celostním přístupu ke školnímu stravování a vzdělávání o jídle,
2. Zlepšit dovednosti a zvýšit důvěru a kvalifikaci pedagogů v oblasti aktivit spojených se vzděláváním o jídle, pomoci k zavádění nových nebo vylepšených postupů směřujících k budování kultury zdravého stravování ve školách.

Všech šest partnerských škol z České republiky, Dánska a Velké Británie čelí společným výzvám, pokud jde o zdraví dětí a jejich vzdělávání, zejména výzvám spojeným s obezitou. Všechny školy musejí reagovat na fakt, že řada dětí přichází do školy s nesprávnými stravovacími návyky z rodin. Učitelé jsou stále více zaneprázdněni „papírováním“ a proto mezi nimi existuje určitý odpor vůči úsilí o zlepšení výživy žáků.

Úkolem projektu bude proto zvýšit důvěru pracovníků partnerských škol prostřednictvím využití jejich znalostí a zkušeností. Při vývoji nových vzdělávacích nástrojů budeme využívat přístup „test and learn“ a povzbuzovat partnerské školy ke spolupráci s nepedagogickými partnery.

Do projektu jsou zapojeni tito partneři:

Soil Association, Velká Británie
UCL University College Lillebaelt, Dánsko
Skutečně zdravá škola, z.s., Česká republika
Za Českou republiku se do projektu zapojily dvě školy: Základní škola a mateřská
škola ANGEL v Praze 12 a mateřská škola Mateřinka Brno.
Projekt je financován z evropského programu Erasmus+.

Publikován: 30.11.2017

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

  Kalendář

Středa 18.7.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 19.7.

Hlavní prázdniny

Pátek 20.7.

Hlavní prázdniny

Sobota 21.7.

Hlavní prázdniny

Neděle 22.7.

Hlavní prázdniny

Pondělí 23.7.

Hlavní prázdniny

Úterý 24.7.

Hlavní prázdniny