Zápis k základnímu vzdělávání a do přípravné třídy

Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, 

 ve školním roce 2019 /2020 otevřeme:

  • 1 přípravnou třídu – 15 dětí
  • 4 první třídy – 90 dětí

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhne ve dnech:

a)      do 1. ročníku (děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) ve dnech 8.4. – 17.4. 2019

S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce

a rodný list dítěte.

b)      do přípravné třídy (přednostně pro děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2019/2020) dne 17.4.2019

S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce

a rodný list dítěte.

Pro zahájení správního řízení musí být doloženo též doporučující stanovisko školského poradenského zařízení – doporučení odkladu školní docházky a doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy.

Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili registraci k zápisu a odeslali ji na mail papikova@zsangel.cz do 25. 3. 2019. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas.

V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky v době stanoveného zápisu(k žádosti je nutné dle zákona doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, a dále odborného lékaře či klinického psychologa).

V případě povolení odkladu povinné školní docházky (tj. vyhotovení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky), je zákonný zástupce dítěte povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2019/2020

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 2081/ 24, 2082/ 26)

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

 

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části

 

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 2019/2020

1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )

2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )

4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

 

 

 

Přiložené soubory:

Publikován: 6.3.2019

Naposled upraven: 11.3.2019

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Pondělí 22.7.

Hlavní prázdniny

Úterý 23.7.

Hlavní prázdniny

Středa 24.7.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 25.7.

Hlavní prázdniny

Pátek 26.7.

Hlavní prázdniny

Sobota 27.7.

Hlavní prázdniny

Neděle 28.7.

Hlavní prázdniny