Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se koná ve dnech:

12.5.2020 a 13.5.2020 od 13:00 do 17:00

Zápis do mateřské školy

 

Elektronický předzápis mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12

Pro usnadnění přípravy na zápisy do mateřských škol byla v roce 2017 zpřístupněna elektronická aplikace – elektronický předzápis. Nenahrazuje zápis do mateřské školy, ale urychlí a zjednoduší přípravu na něj. Aplikace bude otevřena pro předzápis od 10. 4. 2020 do 11. 5. 2020 na webu https://elektronickypredzapis.cz/. Informace naleznete také na webových stránkách MČ Prahy 12 nebo mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12.

Dokumenty potřebné k zápisu si vytiskněte buď v této aplikaci, anebo vám je vydá vámi vybraná mateřská škola zřizovaná MČ Praha 12.

 

Termíny zápisu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12

Odevzdávání přihlášek: 12. 5. 2020 a 13. 5. 2020 od 13:00 do 17:00 ve vámi vybrané mateřské škole.

 

Náležitosti, které je nutné doložit při zápisu

Průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě dětí, na něž se nevztahuje povinná předškolní docházka, potvrzení o řádném očkování dítěte od lékaře (nebo potvrzení o trvalých kontraindikacích). Děti s odkladem povinné školní docházky doloží rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky. Škola v konkrétních případech může požadovat i další doklady. Přítomnost dítěte při odevzdávání přihlášek nutná není, ale školy ji preferují.

 

Den otevřených dveří

22.4.2020 v časech 9:00 - 11.00 a 15:00 - 16:00 hod.

 

Zdroj: publikace Mateřské školy 2020-2021 Přijďte se podívat. Zpracoval odbor školství MČ Praha 12 v roce 2019

Publikován: 28.1.2020

Naposled upraven: 27.2.2020

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

  Kalendář