Zájezd do Velké Británie/Edinburgh

zájezd, Velká Británie, Anglie, Edinburgh

Zájezd do Velké Británie/Edinburgh

Nabídka zájezdu do Anglie pro žáky II. stupně(7.-9.ročníků) ve školním roce 2023/24

Výukově- poznávací zájezd do Edinburghu – 11.05.2024 - 19.05.2024

9 dní/5 nocí/9 lekcí; cena přibližně 20 140 CZK+vstupné+kapesné

Vážení rodiče, milí žáci,

opět se hlásíme s nabídkou výukově-poznávacího zájezdu do Anglie. 

Co nás mimo jiné čeká: každodenní odpolední výuka, výlet k Hadriánově valu, výlet do Stirlingu,plavba po jezeře Loch Ness, výlet do skotských Highlands, prohlídka Edinburghu a Londýna a mnoho dalšího. 

Co můžete od zájezdu očekávat: Největším přínosem takových pobytů je bezpochyby překonání strachu používat cizí jazyk. Při ubytování v hostitelských rodinách jsou žáci nuceni komunikovat s rodilými mluvčími. Po dobu pobytu budou žáci vystaveni vlivu cizího jazyka na každém kroku. 

Škola si vyhrazuje právo na sestavení seznamu účastníků na základě kritérií, která jsou uvedena níže.

V případě vážného zájmu vyplňte   on-line předběžnou přihlášku, která je v žákovské knížce.

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy obraťte se via email na  Mgr. Petru Kučerovou kucerova@zsangel.cz

 

Kritéria sestavení účastníků zájezdu:

 

v případě příliš velkého množství zájemců o zájezd do Anglie 2024 si vás dovolujeme informovat o kritériích výběru žáků.

 

  1. přednost budou mít žáci devátých ročníků, kteří na zájezd zatím nevyjeli a toto je jejich poslední možnost
  2. dále dáme šanci žákům nižších ročníků v tomto pořadí 8.,7.ročníky
  3. pokud se nám ani tak zájezd nenaplní nabídneme místa 6.ročníkům
  4. přednost budou mít žáci, jejichž chování není v rozporu se školním řádem
  5. žáci, jejichž chování bude ve školním roce 2023/2024 v rozporu se školním řádem natolik, že budou stiženi důtkou třídního učitele či dokonce ředitele školy, budou ze zájezdu z těchto důvodů vyřazeni.

 

Žáci během zájezdu reprezentují naši školu v zahraničí, a proto věříme, že zájezd by měl být odměnou našim dobrým studentům.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Publikován: 12.9.2023

Vytvořil(a): Petra Kučerová

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies