Záhájení školního roku 2020/2021

Záhájení školního roku 2020/2021

Milí žáci, vážení rodiče,

doufáme, že jste si krásně užili období prázdnin a že se, společně s námi, těšíte do školy.

 

Ve školním roce 2020/2021 bude nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která se podle epidemiologické situace mohou v průběhu roku měnit. Rodiče žáků o nich budou informováni prostřednictvím webových stránek školy a obvyklými komunikačními kanály – email, elektronická ŽK.

Škola postupuje v souladu s dokumentem „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 - https://www.msmt.cz/file/53580/.

 1. školní den – 1. 9. 2020

Žáci  1.ročníku a děti přípravné třídy :

 • žáci 1.A , 1.B, 1.C a 1. D se sejdou v 8,30 před budovou Rakovského
 • žáci 1.E a děti přípravné třídy se sejdou v 8,30 na zahradě budovy Mladenovova
 • po společném přivítání a rozdělení dětí do tříd si paní učitelky převedou děti na první společnou vyučovací hodinu. Rodiče mezitím obdrží od vychovatelek podrobné informace k organizaci školní družiny a stravování.
 • cca v 9,30hod proběhne třídní schůzka rodičů s paní učitelkou. Prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce vybaveného rouškou.

 

Žáci 2. -9. ročníku

 • vyučování začíná v 8,15hod
 • žáci 1.stupně hlavní vchod – budova Angelovova
 • žáci 2.stupně vchod u skladu učebnic – budova Angelovova
 • budova Mladenovova obvyklý vchod
 • vyučování pro všechny ročníky bude trvat jednu vyučovací hodinu

 1.9. 2020 budou  obědy vydávány ve školní jídelně od 10,30 do 12,00 hod.

 

Od 2.9. do 4.9.2020  bude vyučování probíhat podle následujícího rozpisu:

PT a 1.ročník – do 10.30 hod, výdej oběda v 10,50 hod

2.+3.roč. – do 11.00 hod, výdej oběda třídy objekt Angelovova 11,05hod, třídy objekt Mladenovova 11,20hod

4.roč. – do 11,35hod – výdej oběda třídy objekt Angelovova 11,35hod, třídy objekt Mladenovova 11,45hod

5.roč. – do 12,00 hod – výdej oběda 12,05 hod

6.ročník – do 12,20hod – výdej oběda 12,25 hod

7.ročník – do 12,45 – výdej oběda 12,50 hod

 

8.ročník – do 13,00hod – výdej oběda 13,05 hod

9.ročník – do 13,15hod – výdej oběda 13,20 hod

 

 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina

objekt Angelovova – 6,30 -7,40 hod (následně jsou děti převáděny  na ostatní objekty – budova Rakovského a Mladenovova )

Objekt Rakovského

–          provoz ŠD do 14,45 hod, následuje převod na hlavní budovu

 • vyzvedávání dětí – rodiče nevstupují do budovy, prostřednictvím videotelefonu se ohlásí, vychovatelka předá dítě rodičům – vyzvedávání do 14,00 hod,  poté vyzvednutí od 15,00 hod  na objektu Angelovova, kde je konečná ŠD do 17,00 hod

 

Objekt Mladenovova

 • vyzvedávání dětí – rodiče nevstupují do budovy, prostřednictvím zvonků se ohlásí a vychovatelka předá dítě rodičům – vyzvedávání dětí do 14,00hod
 • v době od 14,00 do 15,00 hod nelze dítě vyzvedávat – společná činnost v ŠD
 • konečná ŠD do 17,00 hod

Objekt Angelovova

 • vyzvedávání dětí – vchod u ranní ŠD, rodiče nevstupují do budovy, prostřednictvím videotelefonu se ohlásí, vychovatelka předá dítě rodičům
 • v době od 14,00 do 15,00 hod nelze dítě vyzvedávat – společná činnost v ŠD
 • konečná ŠD do 17,00 hod

 

Vážení rodiče, ve snaze zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků a zaměstnanců, Vás žádáme o respektování zákazu vstupu do budov školy, abychom omezili riziko šíření nemoci COVID-19 a minimalizovali tak případné omezení ve vzdělávání  Vašich dětí. Pro komunikaci se zaměstnanci školy využívejte, prosím, služební email: prijmeni@zsangel.cz (viz.www.zsangel.cz).

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci a rodičům, dětem i pedagogům přejeme úspěšný školní rok.

 

V Praze dne 26. srpna 2020                                                  

PaedDr. Iva  Cichoňová, ředitelka školy

 

Publikován: 26.8.2020

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář