Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 138 uchazečů, z toho:

 

1. Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy – 103 dětí

2. Dítě s místem trvalého pobytu v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 2 děti

3. Dítě s místem trvalého pobytu v dané městské části – 22 dětí

4. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 1 dítě

5. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části – 6 dětí

6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha – 4 děti

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii.

Přednost při přijetí byla dána v souladu s par. 36 odst. 7 školského zákona pouze uchazečům s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Další uchazeče nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že,

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 od školního roku 2019/20 u dětí s těmito registračními čísly:

P 001

P 016

P 029

P 046

P 063

P 076

P 089

P 107

P 002

P 017

P 032

P 047

P 064

P 077

P 090

P 108

P 003

P 018

P 033

P 048

P 065

P 078

P 091

P 116

P 005

P 019

P 035

P 049

P 066

P 079

P 092

P 123

P 006

P 020

P 036

P 050

P 067

P 080

P 093

P 127

P 007

P 021

P 037

P 051

P 068

P 081

P 094

P 128

P 008

P 022

P 039

P 055

P 069

P 082

P 099

P 136

P 009

P 023

P 040

P 056

P 070

P 083

P 100

P 141

P 011

P 024

P 041

P 058

P 071

P 084

P 102

P 147

P 012

P 025

P 042

P 059

P 072

P 085

P 103

P 166

P 013

P 026

P 043

P 060

P 073

P 086

P 104

P 169

P 014

P 027

P 044

P 061

P 074

P 087

P 105

P 171

P 015

P 028

P 045

P 062

P 075

P 088

P 106

 

 

 

 V případě, že se zákonný zástupce přijatého dítěte dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školyžádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil, abychom mohli oslovit případné další zájemce.

  • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, dokument lze vyzvednout osobně po dohodě s hospodářkou školy.
  • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě na uvedenou adresu.
  • Informační schůzka rodičů budoucích prvňáků včetně dětí zařazených do přípravné třídy se koná dne 19.6. 2019 v 17 hodin v hlavní budově.

 

Žádost o odklad školní docházky

Odklad školní docházky povolen pro:

P 163

P 159

P 096

   

P 038

P 161

P 053

   

P 158

P 095

P 125

   

 

Přerušení správního řízení – do doby doložení kompletních podkladů pro OŠD (nejpozději však do 31. 5. 2019):

P 173

P 131

P031

   

P 109

P 132

P030

   

P 052

P 034

     

 

Správní řízení o přijetí dětí do přípravné třídy se přerušuje z důvodu neúplné dokumentace u dětí s registračním číslem:

P 171, P 172, P 170, P 165, P 168, P 129, P 130, P 167, P 115

 

Zařazení dětí do přípravné třídy bude zveřejněno v 1. červnovém týdnu.

Publikován: 9.5.2018

Naposled upraven: 7.5.2019

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Pátek 5.6

Škola v přírodě
9:00 - 12:00

Středa 10.6

Úterý 16.6

Pondělí 29.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky

Úterý 30.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky