Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 138 uchazečů, z toho:

 

1. Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy – 103 dětí

2. Dítě s místem trvalého pobytu v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 2 děti

3. Dítě s místem trvalého pobytu v dané městské části – 22 dětí

4. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 1 dítě

5. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části – 6 dětí

6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha – 4 děti

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii.

Přednost při přijetí byla dána v souladu s par. 36 odst. 7 školského zákona pouze uchazečům s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Další uchazeče nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že,

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 od školního roku 2019/20 u dětí s těmito registračními čísly:

P 001

P 016

P 029

P 046

P 063

P 076

P 089

P 107

P 002

P 017

P 032

P 047

P 064

P 077

P 090

P 108

P 003

P 018

P 033

P 048

P 065

P 078

P 091

P 116

P 005

P 019

P 035

P 049

P 066

P 079

P 092

P 123

P 006

P 020

P 036

P 050

P 067

P 080

P 093

P 127

P 007

P 021

P 037

P 051

P 068

P 081

P 094

P 128

P 008

P 022

P 039

P 055

P 069

P 082

P 099

P 136

P 009

P 023

P 040

P 056

P 070

P 083

P 100

P 141

P 011

P 024

P 041

P 058

P 071

P 084

P 102

P 147

P 012

P 025

P 042

P 059

P 072

P 085

P 103

P 166

P 013

P 026

P 043

P 060

P 073

P 086

P 104

P 169

P 014

P 027

P 044

P 061

P 074

P 087

P 105

P 171

P 015

P 028

P 045

P 062

P 075

P 088

P 106

 

 

 

 V případě, že se zákonný zástupce přijatého dítěte dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školyžádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil, abychom mohli oslovit případné další zájemce.

  • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, dokument lze vyzvednout osobně po dohodě s hospodářkou školy.
  • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě na uvedenou adresu.
  • Informační schůzka rodičů budoucích prvňáků včetně dětí zařazených do přípravné třídy se koná dne 19.6. 2019 v 17 hodin v hlavní budově.

 

Žádost o odklad školní docházky

Odklad školní docházky povolen pro:

P 163

P 159

P 096

   

P 038

P 161

P 053

   

P 158

P 095

P 125

   

 

Přerušení správního řízení – do doby doložení kompletních podkladů pro OŠD (nejpozději však do 31. 5. 2019):

P 173

P 131

P031

   

P 109

P 132

P030

   

P 052

P 034

     

 

Správní řízení o přijetí dětí do přípravné třídy se přerušuje z důvodu neúplné dokumentace u dětí s registračním číslem:

P 171, P 172, P 170, P 165, P 168, P 129, P 130, P 167, P 115

 

Zařazení dětí do přípravné třídy bude zveřejněno v 1. červnovém týdnu.

Publikován: 9.5.2018

Naposled upraven: 7.5.2019

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Pondělí 22.7.

Hlavní prázdniny

Úterý 23.7.

Hlavní prázdniny

Středa 24.7.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 25.7.

Hlavní prázdniny

Pátek 26.7.

Hlavní prázdniny

Sobota 27.7.

Hlavní prázdniny

Neděle 28.7.

Hlavní prázdniny