Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku "Pořízení iPad 32GB"

Výzva k podání nabídky "Pořízení iPad 32GB"

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Kupní smlouva

 

Přiložené soubory:

Publikován: 25.1.2018

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář

Středa 23.1.

Pedagogická rada