TAČR Vysvědčení

Naše škola je zapojena do projektu Nového vysvědčení

TAČR Vysvědčení

Naše škola je součástí projektu

Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení (TL05000360)

Cílem projektu je vytvořit pilotní design vysvědčení (závěrečného – sumativního hodnocení) pro základní školy, které by odpovídalo současným výzvám souvisejícím s propojováním formativního a sumativního hodnocení.

(Strategie 2030+, uzavření škol COVID).

 

Více o projektu zde:  https://www.ped.muni.cz/pedagogika/tacrvysvedceni/

a v přiloženém souboru.

Přiložené soubory:

Publikován: 11.5.2022

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

Podporujeme a děkujeme