Seznam přijatých žáků do 1. ročníku a přípravné třídy (školní rok 2022/2023)

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku a přípravné třídy (školní rok 2022/2023)

​Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 150 uchazečů, z toho:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky): 108 dětí
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku): 3 děti
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části: 31 dětí
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku): 0 dětí
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části: 7 dětí
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha: 1 dítě

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii.

Přednost při přijetí byla dána v souladu s par. 36 odst. 7 školského zákona pouze uchazečům s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Další uchazeče nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že,

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:

 

0CFF7

7XVVU

EQB49

KT4AK

SSE2M

YHUBY

1A6TE

974UA

F56RL

KVDDG

UDG0U

YT9N5

1AG0B

9BIVE

F8YM2

L3UBO

UPCUJ

ZEY8G

1JH9X

9IA1Z

FC0QP

M3EGC

UXJRB

ZHV6Y

26DX8

9JBSM

FKEPN

M4BGB

VB6HH

ZMC98

38IHO

A65Q0

FUCNA

M4O5U

VG6OF

ZS45B

393LJ

AZU3R

FY1J2

MKLV1

VIYYG

ZTTWU

3HVYH

BBQAK

FYOSE

OYBYS

VOPN9

ZYO6H

4FUG2

BFKZ2

GB5I0

P0UMN

W8PMW

 

5Q1BE

BL01H

GTZM3

P8IX9

WCXGY

 

5TTFZ

BSXAY

HOPK2

PHCHZ

WMT3Q

 

666RA

C59CI

HVJHN

PUOMS

WRK5T

 

66GCD

C5D1G

I0WMC

Q5BZV

WYQBI

 

6FQC3

CWAQ5

I1VJJ

QIU64

XCGNB

 

6IEBL

DQ2X9

IHFHP

QP6L1

XJJSJ

 

6LDGA

EEJ8J

IKCVM

RS1SD

XLHAM

 

7BV14

EIIYK

ITYSK

RSSQS

XNPPZ

 

7GRME

EK4E6

JF5BX

S7L6C

XO9AZ

 

7M0VW

EKEOI

JOD7X

SEVTV

XSE6P

 

7RUBU

EPAC7

JX5Q9

SM1NV

Y8BMU

 

 

Správní řízení k přijímání dětí do přípravné třídy se přerušuje do doby doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději však do 31.5.2022. 

V případě, že se zákonný zástupce přijatého dítěte dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školyžádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil mailem na osvaldova@zsangel.cz.

 • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, v případě potřeby si lze vyzvednout po dohodě s pí hospodářkou na adrese papikova@zsangel.cz.
 • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě na uvedenou adresu.
 • O zařazení dítěte do třídy se dozvíte ze zvacího dopisu, který děti obdrží na začátku července.
 • Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků a dětí z přípravné třídy proběhne
  22.6. 2021 od 17.00 hod online na tomto odkazu.

 

 

Případné dotazy k zápisu nám prosím adresujte emailem: 

PaedDr. Iva Cichoňová - ředitelka školy: cichonova@zsangel.cz

Mgr. Marie Horčičková - zástupkyně ředitele - třídy bilingvního programu: horcickova@zsangel.cz

PaedDr. Dana Osvaldová - zástupkyně ředitele - program Začít spolu, přípravná třída, odklad školní docházky: osvaldova@zsangel.cz

 

Publikován: 5.5.2022

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme