Seznam přijatých žáků do 1. ročníku a přípravné třídy (školní rok 2021/2022)

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku a přípravné třídy (školní rok 2021/2022)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 141 uchazečů, z toho: 

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky) – 105 dětí
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 6 dětí
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – 22 dětí
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) – 1 dítě
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části – 7 dětí
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha – 0 dětí

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhl v souladu s výše uvedenými kritérii.

Přednost při přijetí byla dána v souladu s par. 36 odst. 7 školského zákona pouze uchazečům s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Další uchazeče nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že,

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12 od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly:

 

C001

C020

C032

C046

C057

C076

C093

C109

C122

C136

C178

C002

C021

C033

C047

C059

C077

C096

C110

C123

C140

C179

C003

C022

C034

C048

C060

C078

C097

C111

C124

C141

C181

C004

C023

C035

C049

C061

C079

C098

C113

C125

C142

C182

C008

C025

C036

C050

C062

C080

C099

C114

C128

C143

C183

C012

C027

C037

C051

C064

C082

C100

C117

C129

C147

 

C016

C028

C038

C052

C069

C086

C101

C118

C130

C159

 

C017

C029

C039

C054

C073

C089

C105

C119

C133

C166

 

C018

C030

C044

C055

C074

C090

C107

C120

C134

C169

 

C019

C031

C045

C056

C075

C092

C108

C121

C135

C170

 

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy  základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, pro školní rok 202021/2022  podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců celkem 16 uchazečů, z toho podle stanovených kritérií pro přijetí:                                                                              

 1. Přednostně  dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N. Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22,24,26 ) – 9 dětí
 2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – 4 děti                                                                                                         
 3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N. Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22,24,26) – 2 děti
 4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – 1 dítě
 5. Dítě s povoleným odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku) – 0 dětí
 6. Dítě s povoleným odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu v jiné části – 0 dětí
 7. Dítě s povoleným odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha – 0 dětí

Kapacita přípravné třídy umožnila přijmout pouze děti podle kritéria číslo 1, číslo 2 a číslo 3.

C006 C083 C152
C010 C091 C156
C013 C148 C161
C040 C149 C172
C072 C151 C176

 

V případě, že se zákonný zástupce přijatého dítěte dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školyžádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil mailem na osvaldova@zsangel.cz.

 • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, v případě potřeby si lze vyzvednout po dohodě s pí hospodářkou na adrese papikova@zsangel.cz.
 • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě na uvedenou adresu.
 • O zařazení dítěte do třídy se dozvíte ze zvacího dopisu, který děti obdrží na začátku července. Z důvodů hygienických opatření ve škole se nebude konat schůzka pro rodiče budoucích prvňáků. Organizační informace obdržíte emailem.

 

 

Případné dotazy k zápisu nám prosím adresujte emailem: 

PaedDr. Iva Cichoňová - ředitelka školy: cichonova@zsangel.cz

Mgr. Marie Horčičková - zástupkyně ředitele - třídy bilingvního programu: horcickova@zsangel.cz

PaedDr. Dana Osvaldová - zástupkyně ředitele - program Začít spolu, přípravná třída, odklad školní docházky: osvaldova@zsangel.cz

Publikován: 26.5.2021

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář