schůzka ŽP

sraz před KC v 7.30 hodin

schůzka ŽP

Dne 14.6. proběhne poslední schůzka ŽP v tomto roce .  Řešit budeme Zahradní slavnost - organizaci, plány na příští rok.

Těšíme se na Vás:)

 

 

 

 

Obrázek: Pixabay.com [online]. [cit. 2019-06-13]. K dispozici zde pod licencí Creative Commons CC0 Public Domain (volné dílo).

Publikován: 13.6.2019

Vytvořil(a): Veronika Hanušová

  Kalendář

Úterý 25.2

5.E - Jak se tvoří komiks
6.B Minor
8:15 - 15:35

Čtvrtek 27.2

Pátek 28.2

Čtvrtek 5.3

KC 12 - Povídání o češtině
10:30 - 11:30

Písně a básně k vyjmenovaným slovům

Středa 18.3

KC 12 - Zahrada
10:30 - 11:30