schůzka ŽP

sraz v 7.30 hodin před KC

Dne 7.12. proběhne poslední schůzka ŽP v tomto roce.  Sraz je před KC. Těšíme se na Vás:)

 

 

 

 

Obrázek: Pixabay.com [online]. [cit. 2018-12-06]. K dispozici zde pod licencí Creative Commons CC0 Public Domain (volné dílo).

Publikován: 6.12.2018

Vytvořil(a): Veronika Hanušová

  Kalendář

Středa 24.4.

Pedagogická rada