Sázíme stromy společně - "Pohádkový hájek" a "Ptačí ráj"

Sázíme stromy společně - "Pohádkový hájek" a  "Ptačí ráj"

Komunitní centrum  s dětmi 1. stupně z naší školy ve spolupráci  s odborem životního prostředí a komisí životního prostředí Rady Městské části Praha 12 sázelo stromy.

Zde uvádíme text od pana Šremera, který je koordinátor pracovní skupiny na změnu klimatu a Komise životního prostředí Rady MČ Prahy 12. 

 

Jarní sázení stromků aneb vznik Pohádkového  hájku

Sedmého  dubna dopoledne i odpoledne vysázeli žáci a žákyně  čtyř škol naší městské části ( ZŠ Angelova, ZŠ Písecká, ZŠ Rakovského a ZŠ Zárubova) celkem 70 stromků a 25 keřů, resp. nízkých stromků. Nejvíce bylo vysázeno mladých doubků , dále pak z listnáčů habry a český národní strom lípa, z jehličnanů pak původem severoamerická douglaska.   Z ovocných stromů jabloně (původní česká odrůda „Malinové Holovouské“). Též byly vysázeny třešně ptačí, které známe z naší divoké přírody. Z keřů až nízkých stromků byla vysázena kalina (ta je ukrajinskou národní dřevinou), brslen a muchovník. Výsadba , případně dosadba se uskutečnila  mezi ulicemi Imrychova a Hasova pod mateřskou školou Pohádka,  odtud tedy název hájku. Akce byla iniciována komisí životního prostředí Rady naší městské části, pracovní skupinou k adaptaci (přizpůsobení se) na změnu klimatu za vydatné pomoci odboru životního prostředí Úřadu  MČ Praha 12 a díky zájmu učitelek a učitelů výše uvedených škol přispět  k zlepšení prostředí v naší městské části a zároveň probudit v žácích zájem pomoci praktickou prací ve veřejném zájmu, jakým výsadba stromků je - zvláště s pokračující změnou klimatu, zvyšováním teploty, vlnami sucha apod. Jak známo, stromy a keře např. snižují teplotu v okolí, vážou uhlík ve svých tělech a tím napomáhají k snižování účinků změny klimatu.

Nyní se  snažíme stromky zalévat, hlavně muchovníky to hodně potřebují.

 

 

 

 

 

       

        

Přiložené soubory:

Publikován: 12.5.2022

Vytvořil(a): Veronika Hanušová

Podporujeme a děkujeme