"PRO VIZE - odborné učebny ZŠ - vybavení"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky vybavení   s názvem

"PRO VIZE -  odborné učebny ZŠ - vybavení “ v rámci projektu :

„PRO VIZE – odborné učebny ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12“, číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000401 , prioritní osa OP PPR – 4 – Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Přiložené soubory:

Publikován: 11.6.2018

Naposled upraven: 13.6.2018

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář

Čtvrtek 16.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 17.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 18.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 19.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 20.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 21.8.

Hlavní prázdniny

Středa 22.8.

Hlavní prázdniny