Příměstský tábor

Příměstský tábor

Již popáté na naší škole proběhne příměstský tábor, který je určen zejména dětem s odlišným mateřským jazykem ve věku od 6 do 10 let.


V uplynulých čtyřech letech měl příměstský tábor mnoho kladných ohlasů dětí a jejich rodičů, proto navazujeme dalším turnusem, který se koná od 22. 8. do 26. 8. 2022. Příměstský tábor je realizován z důvodu podpory a posílení inkluzivních podmínek pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Jeho cílem je především vytvořit těmto dětem “dobrý start” do dalšího školního roku.


Připravujeme program plný zábavy, her, sportovních a kulturních aktivit. Děti poznají pražské památky, přírodu a okolí Modřan. Rozšíří si jazykové znalosti, oživí dosavadní vědomosti, získají nové dovednosti v oblasti českého jazyka, setkají se s vrstevníky z českého prostředí a během společných aktivit si oživí pobyt ve škole.

Tato akce probíhá v rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2022“, podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022.

Publikován: 20.6.2022

Vytvořil(a): Jana Prášilová

Podporujeme a děkujeme