Příměstský tábor

Příměstský tábor

Již počtvrté na naší škole proběhne příměstský tábor, který je určen zejména dětem s odlišným mateřským jazykem ve věku od 6 do 10 let.


V uplynulých třech letech měl příměstský tábor mnoho kladných ohlasů dětí a jejich rodičů, proto navazujeme dalším turnusem, který se koná od 23. 8. do 27. 8. 2021. Příměstský tábor je realizován z důvodu podpory a posílení inkluzivních podmínek pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Jeho cílem je především vytvořit těmto dětem “dobrý start” do dalšího školního roku.


Připravujeme program plný zábavy, her, sportovních a kulturních aktivit. Děti poznají pražské památky, přírodu a okolí Modřan. Rozšíří si jazykové znalosti, oživí dosavadní vědomosti, získají nové dovednosti v oblasti českého jazyka, setkají se s vrstevníky z českého prostředí a během společných aktivit si oživí pobyt ve škole.

Tato akce probíhá v rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2021“, podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021.

Publikován: 29.6.2021

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

Podporujeme a děkujeme