Přihlašování na kroužky KC

důležité informace

Milí uchazeči o kroužky,

tak jako v minulém roce začíná přihlašování na kroužky KC dne 20.9 od 10.00 hodin. Prosím, čtěte pozorně instrukce ke každému kroužku. Vždy je popsané, jakým způsobem se přihlásit, zda přes externí agentury či externí lektory nebo přes školní WEB KC. U školních kurzů se přihlašujete přes školní web školy ( www.zsangel.cz/ Komunitní centrum/ Kurzy + online zápis/ Děti: vybrat druh kroužku - vzdělávací, sportovní, umělecký a poté zvolit daný kurz/ zápis) .

Po naplnění kurzu budou rozdány  školní složenky příslušným lektorem kurzu. U externích kurzů řešíte přihlašování na kroužky a platby s lektory samostatně. Pokud vám nebude cokoliv jasné, pište či volejte do KC nebo lektorům jednotlivých kurzů. Také jako v minulých letech jsou zde kurzy, které jsou organizovány jen pro určitou budovu ZŠ (Mladenovova, Rakovského, Angelovova), aby byl možný větší přístup na kroužky, které jsou oblíbené, tak to prosím, respektujte. Moc Vám děkujeme.

Pokud bude uchazeč o kroužek navštěvovat KC, je potřeba dodat do KC vytisknutou a podepsanou Přihlášku do KC ( ke stažení v sekci KC/ závazná přihláška do KC), která je nezbytná pro pobyt žáka v KC. (Zanechat ji můžete na recepci školy nebo přímo v KC). V rámci sekce KC je zde i Vnitřní řád KC ke zhlédnutí taktéž na webu školy.

Přihlašování na kurzy se ukončuje dne 26.9. 

 

Moc si vážíme Vaší spolupráce a pojďme do toho:)

Vaše KC

Publikován: 17.9.2018

Naposled upraven: 18.9.2018

Vytvořil(a): Veronika Hanušová

  Kalendář