Pravidla pro školní skupiny

Hygienické podmínky účasti žáků ve škole

Pravidla pro školní skupiny

Pravidla pro docházku do školní skupiny vydané v souladu s opatřením MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ 

 • Skupina žáků se sejde v předem určený čas (8,10 nebo 8,20 hod) na seřadišti před školou, ústa i nos musí mít žáci zakryté rouškou. Z tohoto seřadiště žáky postupně odvede pedagogický dohled do tříd, kde si odloží obuv a bundy. Do školy je povolen vstup pouze žákům.
 • Každý žák bude vybaven z domova minimálně dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách školy roušku (na chodbě, v jídelně, na toaletě, …). V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagog nosit roušku v případě, že je zachován rozestup 2 metry, při bližším kontaktu se nosí rouška i ve třídě.
 • Mezi žáky je vyžadována bezpečná vzdálenost 2 metry a žáci z různých skupin se nesmí setkat. Škola vymezí prostor, ve kterém je povoleno se pohybovat, každá skupina bude mít k dispozici přidělenou třídu. Žáci budou využívat toaletu, školní jídelnu a omezené venkovní prostory školy.
 • Každý žák si důkladně omyje ruce a vydezinfikuje si je po každém příchodu do školy, třídy, po každém vzdělávacím bloku a při vstupu do jídelny.
 • Třídní učitel bude i nadále vyučovat na dálku. Ve škole se nebude pracovat podle stávajícího rozvrhu předmětů, cílem dopolední aktivity je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje i na dálku.
 • Školní skupiny mohou být tvořeny i z žáků z různých tříd a ročníků. Skupiny jsou neměnné.
 • Pedagogický dohled v jednotlivých školních skupinách budou do konce školního roku zajišťovat pověření pracovníci dle personálních a organizačních možností školy.
 • Školní stravování bude zajištěno. Pokrm bude vydávat personál včetně příborů a pití, žáci mezitím sedí na vyhrazených místech v jídelně při zachování dvoumetrových rozestupů, roušku si uloží do sáčku. Výdej jídel skupinám bude probíhat podle časového harmonogramu tak, aby se v prostoru jídelny jednotlivé skupiny nepotkaly.
 • Ranní družina není poskytována.

Odpolední aktivity budou probíhat ve stejných třídách jako dopolední část, ale budou mít relaxační charakter při zachování bezpečných rozestupů mezi žáky.

Informace nutné k přihlášení dítěte do školy:

 • Zákonný zástupce resp. žák předá první den „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocněn a seznámení s vymezením rizikových skupin“ (viz příloha). Bez podepsaného čestného prohlášení nebude umožněna žákovi účast ve škole.
 • V případě nepřítomnosti žáka poskytne zákonný zástupce žáka škole informaci o důvodu nepřítomnosti. Žák, který nebude dodržovat stanovená hygienická pravidla, nebude vpuštěn do školy, resp. bude vyřazen ze skupiny.
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest. Pokud bude žák v průběhu pobytu ve škole vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupce žáka s nutností okamžitého vyzvednutí dítěte.

 

Vážení rodiče, konkrétní informace o zařazení svého dítěte do školní skupiny včetně časového rozvržení pobytu ve škole a obsazení pedagogickými pracovníky, obdržíte od svého třídního učitele nejpozději ve čtvrtek 21. května 2020.

Objednávání obědů na www.zsangel.cz/jídelna.

Přiložené soubory:

Publikován: 18.5.2020

Vytvořil(a): Marie Horčičková

  Kalendář

Středa 10.6

Úterý 16.6

Pondělí 29.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky

Úterý 30.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky