Pozvánka na členskou schůzi BOSA

SPOLEK BOSA ANGEL – spolek rodičů žáků bilingvních tříd

Angelovova 3183, Praha 4 - Modřany, 143 00

IČO: 22732926

 

 

P O Z V Á N K A  &  P R O G R A M

 

na členskou schůzi spolku BOSA ANGEL

Angelovova 3183, Praha 4 – Modřany, 143 00, dále jen “BOSA“,

která bude probíhat per-rollam v rámci třídních schůzek.

 

 

Výkonný výbor spolku „BOSA“ tímto svolává členskou schůzi rodičů žáků bilingvních tříd, členů Spolku BOSA ANGEL, která se bude konat dne 6. 10. 2021 od 18 hod v rámci třídních schůzek Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183/15, Praha 4.

 

 

Program členské schůze:

 

  1. Schválení Zprávy o hospodaření BOSA v roce 2020/2021
  2. Rozhodnutí o hospodaření BOSA
  3. Rozhodnutí o schválení vedení BOSA
  4. Vyplnění přihlášky ke členství do spolku BOSA pro rodiče nových žáků (zejména pak 1.tříd či rodiče nově příchozích žáků v průběhu tohoto školního roku 20210/2022).

 

Pavel Schlitter                          Kateřina Beerová                                         Petr Faltus

 

 

V Praze 15.9.2021

 

Publikován: 23.9.2021

Naposled upraven: 24.9.2021

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme