Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu

Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, čestným prohlášením.

Děkujeme za pochopení, 

                        Vedení školy

                                       

 

 

Publikován: 3.5.2021

Vytvořil(a): Petra Kohoutová

  Kalendář