Nabídka zájezdu do Anglie pro žáky II. stupně ve školním roce 2018/19

Výukově- poznávací zájezd do Anglie- hrabství Suffolk

Výukově- poznávací zájezd do Anglie- hrabství Suffolk – 5.- 12.5. 2019

8 dní / 5 nocí / 9h výuky; cena přibližně 12 000,- Kč+vstupné+kapesné

 

Vážení rodiče, milí žáci,

stejně jako každý rok si vám dovolujeme touto cestou nabídnout výukově-poznávací zájezd do Anglie.

Co nás mimo jiné čeká:

Každodenní dopoledni výuka,výlet do Benhamské ZOO, návštěva města Great Yarmouth s prohlídkou Sea Life akvária, návštěva městečka New Market a celodenní návštěva Londýna a mnoho dalšího.

Co můžete od zájezdu očekávat:

Největším přínosem takových pobytů je bezpochyby překonání strachu používat cizí jazyk. Při ubytování v hostitelských rodinách jsou žáci nuceni komunikovat s rodilými mluvčími. Po dobu pobytu budou žáci vystaveni vlivu cizího jazyka na každém kroku.

Škola si vyhrazuje právo na sestavení seznamu účastníku na základě kriterií uvedených na webu školy

V případě vážného zájmu vyplňte on-line předběžnou přihlášku, kterou najdete od 25.9. 2018 na webu školy.

Pokud budete mít jakékoli dotazy obraťte se via email na vedoucí zájezdu  Mgr. Petru Kučerovou kucerova@zsangel.cz

 

V případě příliš velkého množství zájemců o zájezd do Anglie 2019 si vás dovolujeme informovat o kritériích výběru žáků.

  1. přednost budou mít žáci devátých ročníků, kteří na zájezd zatím nevyjeli a toto je jejich poslední možnost

  2. pořadí, ve kterém jste se přihlásili.

  3. přednost budou mít žáci, jejichž chování není v rozporu se školním řádem

  4. žáci, jejichž chování bude ve školním roce 2018/2019 v rozporu se školním řádem natolik, že budou stiženi důtkou třídního učitele či dokonce ředitele školy, budou ze zájezdu z těchto důvodů vyřazeni.

Žáci během zájezdu reprezentují naši školu v zahraničí, a proto věříme, že zájezd by měl být odměnou našim dobrým studentům.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Petra Kučerová

vedoucí zájezdu

 

 

Publikován: 21.9.2018

Naposled upraven: 23.9.2018

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

  Kalendář