Nabídka zájezdu do Anglie

Výukově- poznávací zájezd do Haverhill a okolí

Nabídka zájezdu do Anglie pro žáky II. stupně ve školním roce 2017/18

 

Výukově- poznávací zájezd do Haverhill a okolí – 5.-12.5.2018

8 dní / 5 nocí / 12h výuky; cena přibližně 12 000,- Kč+vstupné+kapesné

 

Příklad programu 8denního zájezdu:

1. den: odjezd z České/Slovenské republiky

 

2. den: ráno přejezd trajektem do Anglie, přejezd do Chathamu, návštěva historických loděnic, prohlídka válečné lodi a ponorky, poté přejezd do Haverhill, procházka městem, setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodině.

 

3. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Cambridge, prohlídka univerzitního města, návštěva kaple u King's College,  příp. Některého z muzeí (vstup zdarma), procházka historickým centrem města s možností projížďky na lodičkách (7 GBP), osobního volna v okolí tržiště Market Hill, návrat do rodin, večeře.

 

4. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Duxfordu, návštěva leteckého muzea (do 16 let zdarma, ostatní 12 GBP), jednoho z největších v Evropě, kromě letadel se zde nachází i jedinečná sbírka vojenské techniky (tanky, vozidla), návrat do rodin, večeře.

 

5. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet na Audley End House – návštěva panského sídla v krásných zahradách, dle času zastávka v městečku Saffron Walden, návrat do rodin, večeře.

 

6. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Ely, návštěva katedrály,  přejezd do městečka Newmarket, známého díky dostihům, návštěva National Horseracing Museum, návrat do rodin, večeře.

 

7. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne prohlídka města Colchester, hl. město Velké Británie v době římské nadvlády, návštěva hradu, kde se nachází vystava věnovaná římskému osídlení města, návrat do rodin, večeře.

 

8. den: snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna – London Eye, Houses of Parlaiment, Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštěvy National Gallery (zdarma), Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská čtvrť, Soho, Britské muzeum (zdarma), Covent Garden, lodí nebo metrem k O2 areně, při plavbě výhledy na St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, The Globe, London Bridge, HMS Belfast, Tower of London, City Hall, Tower Bridge, Canary Wharf. Večer odjezd do České republiky.  návrat do České/Slovenské republiky

Cena zahrnuje:

 • ubytování v hostitelských rodinách

 • plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku)

 • vstupní test, rozdělení do skupin

 • 12 vyučovacích hodin angličtiny vedených kvalifikovanými anglickými lektory

 • studijní materiály

 • závěrečný certifikát

 • dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, klimatizace) včetně Eurotunelu či trajektu (obě cesty stejně - rozhodnutí v kompetenci SA); autobus doprovází skupinu během celého pobytu. Autobusová doprava je zajištěna externím dopravcem, za příplatek možnost rezervace žlutého autobusu RegioJet Fun&Relax

 • výlety dle programu

 • pojištění účastníků hromadného zájezdu

 • pojištění na storno

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí

 • průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu

 • občerstvení na zpáteční cestě

 • informační materiály

 

Kritéria výběru žáků (přednostně budou vybráni):

 • žáci, kteří se neúčastnili zájezdu v loňském roce

 • žáci vyšších ročníků

 • žáci s bezproblémovým chováním ve škole

 • žáci se zájmem o studium anglického jazyka

 

Předpoklad:

 • dobrý zdravotní stav vzhledem k charakteru akce

 • samostatnost, smysl pro pořádek

 • ochota spolupracovat, plnit pokyny

Škola si vyhrazuje právo na sestavení seznamu účastníků.

Přihlášky jsou k vyzvednutí u třídních učitelů, případně na vrátnici školy.

V případě vážného zájmu vyplňte předběžnou přihlášku, kterou odevzdejte na recepci nebo Mgr. Petře Kučerové (kucerova@zsangel.cz), organizátorce zájezdu do 27.9.2017.

 

Přiložené soubory:

Publikován: 24.9.2017

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

  Kalendář