Mimořádná investice Spolku Angel do ICT vybavení školy

Spolek Angel v loňském školním roce schválil a převedl více než miliónový účelový peněžní dar ZŠ a MŠ Angel.

Investice směřovala do vybavení školy informačními a komunikačními technologiemi. Po necelém roce bychom vás, rodiče, kteří do spolku pravidelně darujete své peníze, chtěli informovat o tom, jak byla investice využita.

 V budovách Hasova, Mladenovova a Angelovova bylo po celých budovách rozšířeno wi-fi připojení.

Do MŠ Hasova a objektu Mladenovova byly zakoupeny iPady. Do MŠ navíc didaktické pomůcky.

Na hlavní budově přibyly nové počítače v počítačové učebně, které navýší kapacitu učebny. Byly pořízeny nové licence pro užívání softwaru (MS Office) a základní technika pro nový vyučovaný předmět robotika. V provozu již je nová velkokapacitní barevná tiskárna se scanerem. Objednán je vizualizér pro předměty fyziky a přírodopisu a také interaktivní tabule na budovu Rakovského.

 Celkem bylo na výše jmenované vynaloženo 98% daru Spolku Angel. Zbývající částka je připravena na nákup 3D tiskárny.

 

Děkujeme za vaši podporu.

 

Váš Spolek Angel

Publikován: 20.9.2018

Vytvořil(a): Andrea Melzerová

  Kalendář