Letní provoz MŠ v červenci a srpnu, školní rok 2018 - 2019

Informace o přerušení provozu mateřské školy Hasova a Angelovova v Praze 12

LETNÍ PROVOZ MŠ V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU,  ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

 

INFORMACE O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY Hasova  a Angelovova v PRAZE 12

Podle ustanovení §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., oznamuji, že v měsíci červenci od 15. – 31.07.2019 a v měsíci srpnu od 01. -25.08.2019 bude provoz MŠ Hasova a Angelovova v Praze 12 přerušen.

Provoz pro děti zapsané do MŠ Hasova, Angelovova bude od 26.08.2019 a částka za školné v měsíci srpnu bude účtovaná všem dětem (kromě předškoláků) ve výši 160,-Kč.       

    Předškolní vzdělávání v uvedených měsících po projednání se zřizovatelem MČ Praha 12 budou poskytovat níže uvedené MŠ.

Pro nově nastupující děti začíná školní rok 2019/2020 1.9.2019.

 

 

                                                            ČERVENEC

                                                          1.7.-12.7. 2019

Mateřská škola Hasova, součást ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12  

143 00 Praha 4 – Modřany, Hasova 3094/3

Mateřská škola Angelovova, součást ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12  

143 00 Praha 4 – Modřany, Angelovova 2194/19

15.7.-26.7. 2019

Mateřská škola Pohádka v Praze 12 

142 00 Praha 4 - Kamýk, Imrychova 937/15

Mateřská škola Jahůdkav Praze 12 

143 00 Praha 4 - Modřany, Krouzova 3036/10

 

SRPEN

                                                             29.7.-9.8. 2019

Mateřská škola Zvoneček v Praze 12

143 00 Praha 4 - Modřany, Pejevové 3135/34

 

Mateřská škola Palmetová, součást ZŠ a MŠ K dolům v Praze 12

143 00 Praha 4 - Modřany, Palmetová 21059/3

 

                                                               12.8.-23.8. 2019

Mateřská škola Oáza v Praze 12

142 00 Praha 4 – Kamýk, Čechtická 758/6

 

 

 

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, si vyzvednou ve své škole kopii evidenčního listu dítěte a podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:

29.5. - 30.5. 2019 od 13 do 17 hodin.

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.

 

Upozornění:

Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

 

Úplatu za předškolní vzdělávání + stravné budeme vybírat v hotovosti při zápisu                                 

ve dnech   29. + 30.5. 2019 od 13,00  do 17,00 hodin.

1)      1.7. – 4.7.2019                                    Výše úplaty: 128,-Kč      

2)      8.7. – 12.7.2019                                  Výše úplaty: 160,-Kč

3)      1.7. – 12.7.2019                                  Výše úplaty: 288,-Kč

 

Celodenní stravné 43,- Kč (x počet dnů), strava bez odpoledních svačin 34,-Kč (x počet dnů).

Prosíme, přineste si přesnou částku.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (letní provoz 2019)

Přiložené soubory:

Publikován: 14.5.2019

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

  Kalendář

Pátek 5.6

Škola v přírodě
9:00 - 12:00

Středa 10.6

Úterý 16.6

Pondělí 29.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky

Úterý 30.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky