Komunitní centrum

informace 

Komunitní centrum

Milí uchazeči kroužků, 

Doufáme, že příští školní rok již bude celá řada kroužků prezenčně. Nabídka kroužků se bude objevovat na webu školy od začátku září 2021, zde se dozvíte vše potřebné k jednotlivým kroužkům. V měsíci říjnu většinou kurzy začínají. 

Objeví se i nové kroužky : Loutkové a maňáskové divadlo, Netradiční výtvarná dílna  - pondělní kurzy, Kytara - v úterý, Kutil a modelář -středa, Harry Potter - kurz pný překvapení - ve čtvrtek. Další kurzy se teprve domlouvají s lektory jednotlivých kroužků. Sportovní kurzy upřesníme, až budeme vědět přesně časy TV na začátku měsíce září. 

Užívejte si sluníčka, hezké letní dny Vám přeje KC

 

 

 

 

Publikován: 1.7.2021

Vytvořil(a): Veronika Hanušová

Podporujeme a děkujeme