Komunitní centrum - informace

Komunitní centrum - informace

Milí uchazeči kroužků.

Od příštího týdne již budeme postupně vkládat na web KC kroužky s přesnými časy konání jednotlivých kurzů a údaje k přihlašování. 
Sportovní externí kroužky se již na webu školy objevují, ještě čekáme na potvrzení kurzu u Moderní gymnastiky pro dívky. Stále ladíme časy a dny. Kurzy sportovní budou převážně  začínat již nyní v září,využíváme i venkovního hřiště. Přihlašování na sportovní kroužky, platby, vyzvedávaní dětí na kroužky z družiny, předávání dětí po kurzech a jiné informace s vámi řeší sportovní externí lektoři jednotlivých kroužků - VUJTOVI, ATLETIKA, INFUN, GYMNASTIKA, VOLEJBAL.  

Ostatní  kurzy začínají od října, přihlašování na ně začíná od 13.9.2021.

Údaje k přihlašování jsou u jednotlivých kurzů na webu KC/kurzy online - přihlašování. Některé stejné kroužky (vědecký,lego,skaut) probíhají samostatně pro děti na jednotlivých budovách (Mladenovova, Rakovského, ANGEL), aby byla větší šance pro všechny uchazeče. 

Těšíme se na Vás! Vaše KC a lektoři :) 

Publikován: 3.9.2021

Naposled upraven: 7.9.2021

Vytvořil(a): Veronika Hanušová

Podporujeme a děkujeme