Klub mladého diváka

Platba za KMD

Připomínám rodičům žáků, kteří se přihlásili do Klubu mladého diváka, že 430 Kč ( v hotovosti) je nutné zaplatit nejpozději tento pátek 19. 10. 2018 u mně v kabinetě (za 6.B). V opačném případě žák nebude moci divadelní představení navštěvovat. Michal Lokaj

Publikován: 15.10.2018

Naposled upraven: 16.10.2018

Vytvořil(a): Michal Lokaj

  Kalendář

Středa 24.4.

Pedagogická rada