Informace k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy

Forma zápisu bude v průběhu března upřesněna. Náslechy v prvních třídách jsou zrušeny. 

Informace k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále trvajícím mimořádným opatřením v letošním roce neproběhnou náslechy rodičů v prvních třídách. Místo toho připravujeme informační online schůzku, o jejím termínu Vás budeme informovat zde na webu školy. Je možné, že i letos bude probíhat zápis do 1.ročníku a přípravné třídy bez osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonného zástupce ve škole.

Termín zápisu k základnímu vzdělávání a do přípravné třídy je stanoven

                                        na 4.4. – 8.4. 2022

O způsobu zápisu Vás budeme v průběhu března 2022 informovat.

 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

 1. a) do 1. ročníku (pro děti narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku)
 2. b) do přípravné třídy (přednostně pro děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2022/2023).
  Pro zahájení správního řízení musí být doloženo též doporučující stanovisko školského poradenského zařízení – doporučení odkladu školní docházky a doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy
 3. c) v případě podání žádosti o odklad povinné školní docházkymusí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky v době stanoveného zápisu (k žádosti je nutné dle zákona doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, a dále odborného lékaře či klinického psychologa).                                          


V případě povolení odkladu povinné školní docházky (tj. vyhotovení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky), je zákonný zástupce dítěte povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2022/2023

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky)
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 2022/2023

 1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky)
 2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části
 3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky)
 4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

Publikován: 10.1.2022

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme