Informace k zápisu do 1. tříd a do přípravné třídy

Informace k zápisu do 1. tříd a do přípravné třídy

Vážení rodiče, 
ve školním roce 2020 /2021 otevřeme:

  • 1 přípravnou třídu – 15 dětí
  • 4 první třídy – 100 dětí


Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech:


a) do 1. ročníku (děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku) ve dnech 1.4. – 7.4. 2020
S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.


b) do přípravné třídy (přednostně pro děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021) ve dnech 1.4. – 7.4. 2020
S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Pro zahájení správního řízení musí být doloženo též doporučující stanovisko školského poradenského zařízení – doporučení odkladu školní docházky a doporučení zařazení dítěte do přípravné třídy.


Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili registraci k zápisu a odeslali ji na mail papikova@zsangel.cz do 16.3. 2020. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas.


V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky v době stanoveného zápisu (k žádosti je nutné dle zákona doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, a dále odborného lékaře či klinického psychologa).
V případě povolení odkladu povinné školní docházky (tj. vyhotovení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky), je zákonný zástupce dítěte povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to opět do základní školy podle svého výběru.


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2020/2021


 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )


2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)


3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části


4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)


5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části


6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi  uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 2020/2021


1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )


2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části


3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (ulice Angelovova, Levského, Mladenovova, N.Vapcarova č.p. 3175 – 3180, Rilská, Šumenská, Vazovova, Vitošská, Generála Šišky 2080/22, 24, 26 )


4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části

 

V přiložených souborech naleznete přihlášky.

Přiložené soubory:

Publikován: 12.2.2020

Vytvořil(a): Vladimír Bílek

  Kalendář

Středa 10.6

Úterý 16.6

Pondělí 29.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky

Úterý 30.6

5.E - Ředitelské volno pro žáky