Důležité upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

v rámci prevence rizikových forem chování a v souvislosti s událostmi, které se v oblasti Modřan staly, Vás tímto oslovujeme, protože máte zásadní vliv na výchovu svého dítěte, na to, jaký postoj bude mít k dění ve společnosti, k sobě samému, ke spolužákům, ke škole, jakým způsobem bude trávit volný čas.

Vyzýváme Vás, abyste s dětmi pohovořili o nevhodném a agresivním chování skupin, které se v dnešní době začínají čím dál častěji vyskytovat.

Naše škola se snaží vést žáky k zodpovědnému jednání, a proto usilujeme o to, aby se chování několika jednotlivců negativně neodrazilo na chování ostatních nebo aby nebylo několika nezodpovědným jedincům umožněno úspěšně zastrašovat ostatní.

Školní metodici prevence spolupracují a komunikují s protidrogovou koordinátorkou Prahy 12 Marií Vašákovou a orgány Právní ochrany Policie České republiky a Městskou Policií. Byla nám přislíbena součinnost policejních složek v častějším monitorování okolí školy. Protidrogová koordinátorka nám v brzké době pošle informativní dopis k aktuální situaci v Modřanech a blízkém okolí školy, informace Vám předáme.

PaedDr. Iva Cichoňová

ředitelka školy

 

Publikován: 18.5.2023

Vytvořil(a): Marie Horčičková

Podporujeme a děkujeme

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies