Částečný provoz MŠ ANGEL

Mateřská škola částečně obnovuje provoz od 18.5.2020

Vážení rodiče, 

 

na základě doporučení RMČ obnovujeme provoz MŠ ANGEL od pondělí 18.5.2020. Z personálních důvodů nelze zajistit plný provoz a otevřeny budou 4 třídy na budově Hasova (i pro děti z budovy Angelovova), upravena bude i provozní doba od 7.30 do 16.30 hodin. Stravování bude zajištěno. Prosím všechny rodiče, aby nám prostřednictvím emailu sdělili, zda potřebují umístit své dítě do MŠ, popř. od kterého data.   

 

Provoz MŠ se bude řídit dle souboru hygienických pokynů pro provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020 (viz odkaz níže). Součástí těchto pokynů je i čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Při nástupu dětí do MŠ bude nutné toto prohlášení podepsané odevzdat. 

Vzhledem k rizikovým faktorům zvažte prosím docházku dítěte do MŠ v tomto období. 

Tímto děkuji i rodičům, kteří mají možnost ponechat si dítě ještě doma. 

 

Při provozu MŠ bude třeba dodržovat zejména tato pravidla:

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy bude platit povinnost zakrytí úst a nosu. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy bude pohybovat vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména při předávání a vyzvedávání). 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Soubor hygienických pokynů zde: 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 

 

Všem rodičům moc děkuji za vstřícný a ohleduplný přístup k celé situaci. Věřím, že společně to zvládneme! 

   

S pozdravem

Barbora Hrušková

zástupkyně pro MŠ

 

 

 

Publikován: 5.5.2020

Vytvořil(a): Šárka Johanisová

Podporujeme a děkujeme