Pravidla celoškolní soutěže - Zahradní slavnost 2019

Zahradní slavnost na téma Angel za 100 let! se uskuteční v úterý 18.6.2018. Úkoly do soutěže budou probíhat v května 2019 a dále 18.6.2019 mezi 15. a 17. hodinou.

Pravidla celoškolní soutěže - Zahradní slavnost 2019

Žáci školy jsou pro účely celoškolní soutěže o putovní pohár rozděleni do 3 kategorií dle věku:

kategorie A - mateřská školka + PT

kategorie B - 1. - 4. třídy

kategorie C - 5. třídy a vyšší

 

Třídy celoškolně soutěží o putovní pohár pro třídu, která získá nejvyšší počet bodů.

Body žáci získávají jak pro třídu i v soutěži jednotlivců plněním jednotlivých úkolů.

Soutěží se ve třech kategoriích dle věku, viz uvedeno výše.

 

Úkol 1. - Příběh ZŠ a MŠ ANGEL za 100 let

Vyjádři a zpracuj téma letošní Zahradní slavnosti - Angel za 100 let. Jak to vidíš ty, jak bude vypadat škola či školka za 100 let. Co se budete učit nebo jak budete do školy cestovat.

Téma je možné zpracovat ve třech kategoriích:

1. výtvarná (obraz, komiks, koláž , robot apod.) - formát max A3

2. literární (povídka, příběh, báseň, esej apod.) - rozsah min A5, max A4

3. audiovizuální (foto, video) - formát mp3 nebo mp4 na USB disk.

 

Hodnocení: v příslušných věkových kategoriích A, B a C.

Body: 10 bodů za odevzdanou práci - získané body se započítávají do hodnocení třídy i pro jednotlivce a dále prvních 5 míst v každé kategorii bude oceněno v hodnotě 5-1 bodů

 

Termín odevzdání: 30. května 2019

 

Dílo musí být označeno jménem a třídou na zadní straně. V případě kategorie 3, vložte dokument se jménem a třídou na USB disk.

 

Úkol 2 - Vědomostní kvíz Expedice Angel 2119

Kvíz bude probíhat elektronicky během května 2019 na webových stránkách školy - kvíz Expedice Angel 2119

Každý účastník bude odpovídat na 5 otázek na téma letošní Zahradní slavnosti.

 

Hodnocení: v příslušných věkových kategoriích A, B a C
Body: 2 body každá správná odpověď - získané body se započítávají do hodnocení třídy i pro jednotlivce.

 

Pozor: každý žák může kvíz vyplnit pouze jednou !

 

Kvíz bude uzavřen 30. května 2019

 

Úkol 3. - Sportovně-zábavní stanoviště

Stanoviště tohoto úkolu bude umístěno na školním hřišti ZŠ Angel dne 18.6.2019.

Úkol na stanovišti bude připraven s různou obtížností dle kategorií A-C.

 

Hodnocení: v příslušných věkových kategoriích A, B a C
Body: 5 bodů za účast + 1-5 bodů dle zvládnutí časového limitu - získané body se započítávají do třídy a v případě účasti úkolu 1 a 2 také pro jednotlivce.

 

Bonusové body:

Vyplnění ankety k Expedici Angel 2119 na konci kvízu = 1 bod pro jednotlivce/třídu

Kostým na téma budoucnosti = 1 bod pro třídu (uděluje se u info stánku)

 

ODMĚNY

  • třída s nejvyšším počtem bodů v kategorii A - exkurze v České televizi

  • třída s nejvyšším počtem bodů v kategorii B - návštěva lasergame nebo únikové hry

  • třída s nejvyšším počtem bodů v kategorii C - návštěva lasergame nebo únikové hry

  • absolutní vítěz - třída s absolutně nejvyšším počtem bodů - získává putovní pohár

  • jednotlivec s nejvyšším počtem získaných bodů (v případě více jednotlivců se shodným počtem bodů, bude výherce vylosován) - voucher do jumpparku

  • první umístěný ve zpracování příběhu v každé věkové kategorie A, B, C i tématické kategorii - voucher do jumpparku

 

Vyhlášení výsledků všech soutěží bude probíhat na závěr programu na centrálním pódiu dne 18.6.2019.

 

V Praze dne 30. dubna 2019

Publikován: 2.5.2019

Naposled upraven: 10.6.2019

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář