11. schůzka stravovací komise

Výsledky ochutnávek - Budeme usilova o stříbrný certifikát Skutečně zdravé školy - Nový modus operandi stravovací komise - Poťouchlá sváča funguje dobře

VÝSLEDKY OCHUTNÁVEK V BŘEZNU A KVĚTNU

– Děti i rodiče se již několikrát pozastavovali nad vývarem v polévce - zdál se jim něčím dochucený/příliš slaný. Jídelna vysvětlila, že jde pouze o silný vývar z hovězího masa, které se vaří k jinému jídlu ten den (např. rajské omáčce). Vývar ve školní jídelně nelze schovávat/zamrazit, proto se buď použije takto silný, nebo je nutné jej část vylít. Jelikož si síly vývaru všimli rodiče i děti, upozorní vedoucí šk. kuchyně paní kuchařky, aby příště vývar přeci jen trochu naředily.

– Chtěli bychom apelovat na rodiče, aby zejména zeleninové talíře objednávali po dohodě s dětmi. Rodiče účastnící se ochutnávky opakovaně sledují, jak nešťastné a hladové jsou děti, jimž rodiče objednali k obědu salát, ačkoli děti by si samy vybraly jiné jídlo. Často salát netknutý odnášejí a snědí pouze pečivo. Toto pozorování dlouhodobě potvrzují i zaměstnanci šk. jídelny.

– Dalším pozorováním je, že většina dětí nejí ryby upravené přírodním způsobem, pouze v troj- nebo jiném obalu. Šk. jídelna se snaží úpravy střídat a pomalu děti zvykat na zdravější variantu. Prosí tímto rodiče o spolupráci.

– Šk. jídelna informuje, že ve snaze omezit plýtvání jídlem začala dávat méně tradiční/oblíbená jídla (přírodní ryby, luštěniny aj.) jako volbu č. 2 (nikoli č. 1).

BUDEME SE UCHÁZET O STŘÍBRNÝ CERTIFIKÁT (jako jedna z prvních škol v republice) – na schůzce vedení školy 16.5.2017 se Skutečně zdravou školou (SZŠ) a vedením Městské části Praha 12 (MČ) bylo odsouhlaseno, že se naše škola bude ucházet o získání stříbrného certifikátu SZŠ. Vzhledem k dlouholeté pozornosti školy věnované zdravému stravování a životnímu stylu většinu požadavků již splňujeme a bude je třeba pouze doložit/zdokumentovat. Pro zajímavost, toto jsou hlavní požadavky, na jejichž splnění se nyní soustředíme:
S6 – využívání pouze šetrně ekologických mycích a čisticích prostředků ve školní jídelně – dle informací pí Korytářové se již děje
S12 nevyužívání ryb z Červeného seznamu Greenpeace – požádali jsem SZŠ o dodání seznamu včetně doporučení, které ryby (kde?) nakupovat
S14 založení kroužku vaření, S15 žáci by měli 1x ročně vařit pokrmy ze surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě – vznesli jsme dotaz na SZŠ, jak to v podmínkách naší obrovské školy s nedostatkem místa v kuchyni zařídit.
Kontaktní osoby:
-- Za stravovací komisi Jana Jarešová (jana.jaresova@email.cz)
-- Za SZŠ Marie Svatošová nebo Karolina Kallmunzerová (Marie@skutecnezdravaskola.cz, karolina@skutecnezdravaskola.cz),
-- Za školu Jana Karlíková? (karlikova@zsangel.cz), Michal Lokaj? (lokaj @zsangel.cz)
Zápis z jednání SZŠ, vedení ZŠ a MŠ Angel a MČ dne 16.5. v příloze tohoto zápisu.

NOVÝ MODUS OPERANDI STRAVKOMISE– ve šk . roce 2017/18 bude stravovací komise fungovat takto:

– Stravkomise se bude scházet 4x ročně zhruba takto: září, začátek prosince, konec února, květen

– Vedení školy nebude na schůzky docházet, ale v případě potřeby je k dispozici na mobilu

– Ochutnávky budou 5x ročně, v září rozhodíme 5 dvouměsíčních intervalů mezi 5 členů komise, a ti budou zajišťovat ochutnávku jako doposud. Databázi zvaných na ochutnávky rozšíříme o seznam tř. důvěrníků, kteří budou pozvánky na ochutnávku přeposílat rodičům ve své třídě, plus rodiče v MŠ (rodicemsange@gmail.com). Tento mechanismus vysvětlíme důvěrníkům na jejich schůzce v září 2017.

ZAHRADNÍ SLAVNOST – v letošním roce se stravkomise na zahradní slavnosti nebude prezentovat

POŤOUCHLÁ SVÁČA FUNGUJE DOBŘE – občas drobné potíže při vydávání (fronta, nenahlášení absence vydávajícího), které se ale průběžně vylaďují. Od října 2017 bychom se chtěli opět pokusit zajistit dodávání svačin i na Mladenku.

DALŠÍ SCHŮZKA STRAVOVACÍ KOMISE PLÁNOVÁNA NA ČTVRTEK 7. ZÁŘÍ 2017, 18-19:30 V KOMUNITCE.

Za stravovací komisi

Barbora LeBlanc

Přiložené soubory:

Publikován: 28.6.2017

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář